Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Tueddiadau'r Hydref ar y campws

By ELeyshon 15 Oct 2019

Mae'n rhaid i ni ddweud, Ond rydych chi'n griw trendi iawn! Wrth edrych ar ffasiwn ein myfyrwyr, mae gennym ambell beth i'w ddysgu gennych chi!

Gweithio gyda denim

Image may contain: 5 people, people smiling, shoes and outdoorImage may contain: 2 people, people smiling, shoes and outdoor 

Roedd y myfyrwyr Seicoleg a Gwyddorau Meddygol Cymhwysol hyn yn gwisgo llawer o ddenim a thopiau meddal (gan ddylunwyr). Wrth ofyn iddynt, ymateb y myfyrwyr oedd eu bod yn meddwl yn ymarferol. Roeddem hefyd yn hoffi'r dewis ffynci o esgidiau megis pumps gan Libby a Callum (canol), trênyrs a bwts bach gan Megan, Emily, Cariad a Heather.

Blodau Tywyll

Image may contain: 1 person, smiling

Roedd Keren, yn edrych yn smart iawn ar y campws gyda'i gwisg ar gyfer cyfweliad i fod yn Fyfyriwr Llysgennad. Mae Keren yn dilyn y ffasiwn diweddaraf gyda blodau tywyll.  Rydym yn croesi popeth ar dy gyfer Keren.

Topiau gwddf uchel a siacedi hedfan

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and indoor

Mae'r ffrindiau hyn yn gwybod sut i'w gwisgo. Mae top gwddf uchel Lauren a siaced hedfan Gemma yn cael eu cynnwys yn yr olwg ar gyfer yr Hydref. Ymddiheuriadau am darfu ar eich cinio ferched, ond diolch am gymryd rhan!

Prifddinas cŵl

Image may contain: 2 people, shoes and indoor

Daliodd Lauren ein llygaid am ei golwg wych. Mae'r top a'r gwaelod sy'n cydweddu a'r trênyrs pump ynghyd â het ffynci yn rhoi gwedd seren iddi. Mae'r ewinedd a'r bag sydd hefyd yn cydweddu'n gorffen yr olwg yn berffaith.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.