Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

TerraCycle Rhaglen Ailgylchu Offer Ysgrifennu

By Estatescomms 25 Jan 2019

A wyddech chi fod y Brifysgol yn Hyrwyddwr Cymunedol BIC? 

Used Pens on White Surface

Golyga hyn fod y Brifysgol yn gweithredu fel man casglu ar gyfer ailgylchu hen eitemau offer ysgrifennu sy'n rhan o'r cynllun.  Gall pawb adael eu hen offer ysgrifennu - mae hynny'n cynnwys myfyrwyr, staff a'r gymuned!  Caiff yr eitemau eu hanfon i TerraCycle i'w hailgylchu ac anfonir yr elw i elusennau. 

Ar ôl iddynt gael eu casglu, caiff yr offer ysgrifennu eu rhannu yn ôl cyfansoddiad metel, eu glanhau a'u toddi'n blastig cynnyrch caled y gellir ei ail-fowldio i greu cynhyrchion newydd a ailgylchwyd.

 Beth gallaf ei ailgylchu?

Unrhyw frand o beniau, peniau ffelt, marcwyr, pensiliau mecanyddol, offer cywiro (tap a photiau hylif), peniau llenwi, peniau cetrisen inc.

 Yellow, Orange, Pink, and Blue Coloring Pens on White Notebook

 Beth na allaf ei ailgylchu?

Pensiliau, ffyn glud, rwberi, prennau mesur, gwrthrychau miniog, e.e. siswrn

 Ble gallaf adael fy hen offer ysgrifennu?

Campws Parc Singleton: Mae bin casglu wrth ddesg y Porthor yn y Llyfrgell

Campws y Bae:  Mae bin casglu wrth ddesg Gwasanaethau Cwsmeriaid ISS yn y Llyfrgell

Gallwch ddarllen rhagor am y rhaglen yma:

Ailgylchwch eich hen offer ysgrifennu heddiw!

 Pink Ballpoint Pen on White Ruled Paper

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch sustainability@abertawe.ac.uk

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.