Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Teithiau 360gradd o'r Preswylfeydd

By ELeyshon 12 Oct 2017

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i ymweld â'r  Brifysgol yr hoffech astudio ynddi a chael cipolwg ar nodweddion pwysig eraill megis llety.

Ond peidiwch â phoeni os na allwch ddod i Abertawe. Mae gennym deithiau 360o i chi gael blas ar ein preswylfeydd.

A dyma Jac i'ch tywys ar y daith!

·         Taith 360o o Gampws y Bae

·         Taith 360o o Gampws Parc Singleton

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

daith, 360

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.