Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Symud yn ôl adref i fyw

By ELeyshon 12 Jun 2019

Rhaid i ni fod yn onest, mae'n mynd i fod yn anodd. Mae symud yn ôl i fyw gyda'ch rhieni yn mynd i ymddangos yn eithaf anodd. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i oroesi:

1) Cadwch yn brysur: helpwch gyda'r gwaith tŷ neu chwiliwch am swydd ran-amser.

Cleaning Mop

2) Efallai y bydd eich rhieni yn eich beirniadu. Byddwch yn barod i roi ymateb pwyllog ac osgoi unrhyw ddadleuon emosiynol.

person showing laptop computer on table

3) Dangoswch barch a chwrteisi tuag at eich rhieni (e.e. os dewch i mewn yn hwyr, ceisiwch fod yn dawel).

man facing on gray wooden cabinet picking container

4) Trafodwch eich cynlluniau â'ch rhieni. Os ydych yn bwriadu teithio o gwmpas Ewrop ar y trên neu aros gyda ffrindiau, rhowch wybod i'ch rhieni. Byddan nhw’n gwybod yn well pryd i'ch disgwyl ac efallai y byddan nhw'n gwerthfawrogi rhybudd ymlaen llaw i gyd-fynd â'u cynlluniau nhw.

Writing Text Message

5) Treuliwch amser gyda nhw o bryd i'w gilydd.

two man laughing at each other

6) Pethau neis y gallech eu gwneud ar gyfer eich rhieni:

• Siopa am fwyd

Woman Standing Beside Pineapple Fruits

• Prynu blodau (mae cennin Pedr ar werth am bunt yn aml yn Tesco os yw arian yn dynn).

• Coginio pryd blasus o fwyd iddyn nhw/cyfrannu at rota coginio.

Person Holding Wine Bottle

 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.