Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

Lleol

Symud i ddinas newydd! (Abertawe!)

By bzdani 07 Aug 2019

Symud i Ddinas newydd - Abertawe!

Mae symud i ddinas newydd yn dod â chymysgedd o emosiynau; cyffro, disgwyliad a nerfau i enwi ychydig. Ein nod yw gwneud eich cyrhaeddiad yn Abertawe mor llyfn â phosib. Nod yr erthygl hon yw darparu gwybodaeth teithio, apiau defnyddiol ac awgrymu'r lleoedd gorau i fwyta yn y ddinas, am bris rhesymol - am beth i chi’n aros?! 

woman in white spaghetti strap top standing on the seashore

 Apiau

person holding iPhone

Ap Safezone Ap diogelwch personol sy’n rhoi cysur ddydd a nos (am ddim).

Mae'n anfon gwybodaeth diogelwch i staff a myfyrwyr, os hoffech i’ch siwrne neu eich lleoliad gael ei wybod yna gallwch wneud hynny drwy’r ap (ond does dim rhaid i chi gael eich tracio os nad ydych eisiau). Mae’r rhanbarthau Safezone yn cynnwys holl gampysau Prifysgol Abertawe ynghyd â Phentref y myfyrwyr, Gweithgareddau dŵr 360, Parc Dewi Sant, Margam a Baglan.

Ap This is Gower  Bydd yr ap yma yn rhoi taith hyfryd i chi o’r Gŵyr  

Ap Beicio Santander: Gallwch gofrestru ar-lein, neu gallwch ddefnyddio’r ap  - unwaith i chi dderbyn y cod ar yr ap, gallwch wedyn ei fewnbynnu i’r system - hawdd! Fel arall gallwch ffonio: 02922 481736

Ap Pêl-droed yr Elyrch (am ddim): Os ydych yn ffan o chwaraeon, mae’r ap hwn wedi ei gynllunio i ychwanegu at ddiwrnodau gêm a darparu gwybodaeth am y tîm pêl-droed lleol. 

Bysus

bus, people, public transportation

Gellir dod o hyd i amserlenni bysus ar wefan unibus. Rhifau’r bysus rhwng y campysau yw 8, 8X and 10:  Yn yr un modd gallwch gynllunio eich taith bws ar y linc.

Gallwch ddefnyddio’ch ffôn fel tocyn os ydych yn byw ym Mhentref y Myfyrwyr - mi gewch bas bws am ddim ar gyfer y flwyddyn hefyd! Fel arall, mae’r disgownt myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn yn gwneud pris y tocyn yn rhesymol .

Am drosolwg o gyfarwyddiadau i’r amrywiol gampysau: gwiriwch y dudalen ganlynol. 

Bwytai a Bwyd

Photo Of A Toast

Ydych chi’n fwydgarwr neu’n hoffi bwyd sydyn? Mae gan Abertawe’r cyfan pan yw’n dod i fwyd. O Pizza Express i fwyd Thai, Bwyd Tsieineaidd i hufen iâ. Mae Blas o Gartref’ yn fenter sydd â’r nod o helpu’r myfyrwyr i arbed arian wrth siopa am fwyd a’u hannog i fwynhau bywyd iachus gyda’u cyfeillion tŷ. 

Efallai y cewch eich ysbrydoli i wneud teithiau bwyd yn lleol, a blasu ychydig o gocos a bara lawr ym Marchnad Abertawe ar ôl darllen y wefan, ewch amdani! 

Mae bwytai Abertawe’n cynnwys:

Enw’r Bwyty

Math o fwyd/ profiad

Cyfeiriad

Pizza Express

Dyma fwyty Eidaleg gwych sydd hefyd yn ganolig iawn i’r dref.

40 Stryd y Castell

Thai Taste

Thai blasus

Stondin 58d Marchnad Dan-do Abertawe

Starvin’ Jacks

Iachus Prydeinig: tato pob ar gyfer bob math o anghenion dietegol- ewch amdani!

5 Stryd Portland

Hiks

Stecdy, Prydeinig, bwyd cyflym-bydd angen car arnoch ond dyma sglodion a physgod posh yn y Gŵyr. 

189 Heol Llangyfelach

Kardomah

Café, Prydeinig, Cymreig, Llysieuol: Teimlad cyfeillgar a bwyd blasus

11 Heol Portland

Brewstone

Mor trendi â Peckham, bwytwch lond eich bol o pizza cartref yn hwb y myfyrwyr -Uplands.

67 Heol Brynymor, Uplands

Rhieni’n ymweld/ Amser pen-blwydd

Oyster Wharf, Mwmbwls - Croeso Lounge, Bistrot Pierre, La Parilla, Prezzo

Bwytai steilus mewn lleoliad glan y môr. Dewiswch o blith  café ffasiynol (Croeso Lounge), bwyty Ffrengig (Bistrot Pierre), bwyd Eidalaidd (Prezzo) neu wledda ar ben to yn La Parilla.

Oyster Wharf, Mwmbwls

Castellamare

Bwyty sy'n gwneud stêc, pysgod fres, pasta, gwin coeth a phwdinau

Mumbles Rd, The Mumbles, Swansea SA3 4JT

Pati Raj

Bwyd Indiaidd blasus gyda golygfa odidog.

Parc Victoria, Heol Mwmbwls