Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Sychwch eich dillad ar y lein ddillad

By ELeyshon 12 Apr 2015

Mae pob un ohonom yn gwybod nad yw sychu eich dillad yn yr awyr agored bob amser yn bosib (dyma Abertawe wedi’r cyfan!) ond nawr ein bod hanner ffordd  trwy fis Ebrill a’r haul yn dechrau disgleirio, mae wir yn opsiwn i’w ystyried!

Mae osgoi defnyddio’r sychdaflwr yn arbed arian ac ynni.
Os mai rhoi eich dillad ar y rheiddiaduron i’w sychu yw’ch arfer chi, STOPIWCH!

Mae sychu eich dillad yn y tŷ yn achosi lleithder sy’n arwain at leithder yn y tŷ sy’n creu amgylchedd i sborau llwydni dyfu.

Os nad oes gennych chi lein ddillad, buddsoddwch mewn hors ddillad na fydd yn costio mwy na £10 i chi a’ch cyd-breswylwyr mewn lleoedd fel Wilkinsons os nad oes un gennych chi yn barod.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

Gwyrdd, dillad

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.