Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Sut i gadw llygod o'ch tŷ

By ELeyshon 19 Jan 2017

Gall llygod a llygod mawr fod yn niwsans mewn UNRHYW dŷ, ond maent yn llawer mwy tebygol mewn ardaloedd trefol.

Mae'n dibynnu'n bennaf ar sut rydych yn gofalu am eich tŷ.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr awgrymiadau hyn i atal y gwesteion bach rhag symud i mewn:

  1. Peidiwch â gadael bwyd neu becynnau bwyd o gwmpas y lle
  2. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw gwastraff ac ailgylchu'n daclus, ac yn eu rhoi yn y biniau plastig a ddarperir lle bo'n bosib
  3. Cadwch eich gerddi mor daclus â phosib a gwaredwch unrhyw falurion a llanast

Os ydych yn byw mewn eiddo SAS ac yn sylwi ar:

  • Tyllau mawr lle gallai llygoden neu lygoden fawr ddod i mewn
  • Tail

Ffoniwch SAS ar 01792 605462 cyn gynted â phosib, a chymerwch luniau os gallwch.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

, llygod

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.