Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Sut i ddarllen eich mesuryddion

By ELeyshon 07 Nov 2016

Dysgu sgiliau bywyd pwysig i fyfyrwyr yw ein hangerdd!

Nid yw darllen mesurydd trydan neu nwy yn rhywbeth y bydd angen i chi ei wneud tan eich bod yn byw mewn llety prifysgol. Ond mae'n sicr yn rhywbeth defnyddiol i wybod sut i'w wneud pan fyddwch yn symud i mewn i'ch tŷ myfyrwyr cyntaf yn eich ail flwyddyn. 

Pam bod rhaid i mi roi darlleniadau'r mesuryddion?

Mae'n rhoi darlun clir i'ch cyflenwyr o faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd, yn hytrach na chaniatáu iddynt amcangyfrif.
Mae cyflwyno'ch darlleniadau unwaith y mis yn eich galluogi i gadw cofnod o'ch defnydd ac mae'n sicrhau biliau cywir.
Yn dibynnu ar y cwmni, efallai y bydd yn eich atgoffa i wneud hyn bob mis.

Mae'r mwyafrif o fesuryddion cartref yn edrych fel hyn:

Bydd mesuryddion ar wahân gennych ar gyfer nwy, trydan a dŵr (os yw'n berthnasol). Mae lleoliad y mesuryddion wedi'i nodi yn yr hysbysiad gan y rheolwyr ar yr hysbysfwrdd yn y cyntedd. 

Peidiwch â phoeni am y rhifau yn y blwch coch; rhaid darllen hyd at y pwynt degol yn unig! Yn yr achos hwn, y darlleniad fyddai 9765 (anwybyddwch y sero).

Os ydych mewn eiddo wedi’i reoli gan SAS, dylech ymgyfarwyddo â rhoi eich darlleniadau drwy Glide - mae'n syml iawn.

O'r graff, gallwch weld eich 'Lwfans Trydan' a'r 'Trydan a Ddefnyddiwyd'. Peidiwch â phoeni os nad yw'n edrych yn iawn, oherwydd bydd y lwfans yn newid unwaith i chi roi eich darlleniad. Bydd yn cymryd cwpl o fisoedd o ddarlleniadau i gael syniad da o'ch defnydd yn erbyn eich lwfans.

Yn olaf, peidiwch â phoeni os yw eich defnydd yn y coch, yn enwedig nwy dros y gaeaf, oherwydd byddwn yn disgwyl i chi ddefnyddio mwy yn ystod y cyfnod hwn. Byddwch yn gwrthbwyso hyn yn y gwanwyn/haf pan ddylech ddefnyddio llawer llai o wres!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â SAS (Gwasanaethau Llety Myfyrwyr)

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

SAS, biliau

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.