Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Sut i ddarllen eich mesuryddion

By ELeyshon 07 Nov 2016

Dysgu sgiliau bywyd pwysig i fyfyrwyr yw ein hangerdd!

Nid yw darllen mesurydd trydan neu nwy yn rhywbeth y bydd angen i chi ei wneud tan eich bod yn byw mewn llety prifysgol. Ond mae'n sicr yn rhywbeth defnyddiol i wybod sut i'w wneud pan fyddwch yn symud i mewn i'ch tŷ myfyrwyr cyntaf yn eich ail flwyddyn. 

Pam bod rhaid i mi roi darlleniadau'r mesuryddion?

Mae'n rhoi darlun clir i'ch cyflenwyr o faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd, yn hytrach na chaniatáu iddynt amcangyfrif.
Mae cyflwyno'ch darlleniadau unwaith y mis yn eich galluogi i gadw cofnod o'ch defnydd ac mae'n sicrhau biliau cywir.
Yn dibynnu ar y cwmni, efallai y bydd yn eich atgoffa i wneud hyn bob mis.

Mae'r mwyafrif o fesuryddion cartref yn edrych fel hyn:

Bydd mesuryddion ar wahân gennych ar gyfer nwy, trydan a dŵr (os yw'n berthnasol). Mae lleoliad y mesuryddion wedi'i nodi yn yr hysbysiad gan y rheolwyr ar yr hysbysfwrdd yn y cyntedd. 

Peidiwch â phoeni am y rhifau yn y blwch coch; rhaid darllen hyd at y pwynt degol yn unig! Yn yr achos hwn, y darlleniad fyddai 9765 (anwybyddwch y sero).

Os ydych mewn eiddo wedi’i reoli gan SAS, dylech ymgyfarwyddo â rhoi eich darlleniadau drwy Glide - mae'n syml iawn.

O'r graff, gallwch weld eich 'Lwfans Trydan' a'r 'Trydan a Ddefnyddiwyd'. Peidiwch â phoeni os nad yw'n edrych yn iawn, oherwydd bydd y lwfans yn newid unwaith i chi roi eich darlleniad. Bydd yn cymryd cwpl o fisoedd o ddarlleniadau i gael syniad da o'ch defnydd yn erbyn eich lwfans.

Yn olaf, peidiwch â phoeni os yw eich defnydd yn y coch, yn enwedig nwy dros y gaeaf, oherwydd byddwn yn disgwyl i chi ddefnyddio mwy yn ystod y cyfnod hwn. Byddwch yn gwrthbwyso hyn yn y gwanwyn/haf pan ddylech ddefnyddio llawer llai o wres!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â SAS (Gwasanaethau Llety Myfyrwyr)

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

SAS, biliau