Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Profiad gwirfoddoli rhithwir Olivia

By bzellie 30 Jun 2020

Mae gwirfoddoli rhithwir ar gynnydd a nawr, yn fwy nag erioed, mae angen eich help ar sefydliadau ac elusennau er mwyn goroesi a helpu i gefnogi pobl.

Mae Discovery SVS wedi sicrhau llawer brofiad gwaith gwerthfawr i fyfyrwyr a chyfle i wirfoddoli mewn amrywiaeth o feysydd eang o warchod anifeiliaid, i greu offer amddiffyn, helpu i drechu unigrwydd i hyd yn oed helpu i ganfod triniaethau ar gyfer clefydau.  

Isod ceir blog a ysgrifennwyd gan Olivia a'r diweddaraf gan wirfoddolwr. Mae Olivia'n gwirfoddoli'n rheolaidd gyda Discovery SVS ac mae wedi mwynhau'r broses hon ac wedi teimlo'r manteision o helpu eraill.

Darllenwch y blog ac efallai gysylltu â ni er mwyn cymryd rhan a gweld lle gallai gwirfoddoli rhithwir eich tywys chi... 

ZSL’s Instant Wild: Gwarchod Anifeiliaid

Mae angen gwirfoddolwyr ar Instant Wild ZSL (Cymdeithas Sŵoleg Llundain) i wylio lluniau a fideos byw sy'n cael eu recordio ledled y byd. Y brif rôl yw gwylio'r fideos a thagio'r anifeiliaid sy'n bresennol. Drwy nodi'r anifeiliaid ym mhob llun, rydych yn cyfrannu ac yn cael effaith gadarnhaol ar y dyfodol ar gyfer bywyd gwyllt.

Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://instantwild.zsl.org/about

a screenshot of a social media post

Reis am Ddim

Mewn partneriaeth â Rhaglen Bwyd y Byd (WFP), mae Free Rice yn wefan lle'r ydych yn chwarae gemau geiriau sylfaenol ar draws amrywiaeth o gategorïau ac am bob ateb cywir rydych yn ei gael, rhoddir cyfraniad i elusen. Mae'r rhoddion yn cynnwys reis neu arian gan ddibynnu beth sydd ei angen fwyaf. 

Rwyf wedi bod yn chwarae'r gêm hon yn fy amser hamdden ac mae’n dda gwybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth wrth chwarae gêm hawdd a llawn hwyl.

Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://freerice.com/about

a screenshot of a cell phone

Mapiau Coll

Bob blwyddyn, mae trychinebau ledled y byd yn lladd bron 100,000 ac yn disodli ac yn effeithio ar tua 200 miliwn o bobl. Yn anffodus, mae llawer o'r lleoedd lle ceir y trychinebau hyn ar 'goll' yn llythrennol o unrhyw fap ac mae diffyg gwybodaeth yn cyfrannu at golli bywyd. Mae Missing Maps yn brosiect agored ar y cyd, lle gallwch helpu i fapio ardaloedd ar fapiau lle mae sefydliadau dyngarol yn ceisio diwallu anghenion pobl ddiamddiffyn.

Os nad ydych wedi defnyddio OpenStreetMap o'r blaen, mae tiwtorial ar gael sy'n hynod o ddefnyddiol a manwl.

Yn fy marn i, dyma un o’m  hoff gynigion gwirfoddoli rhithwir gyda Discovery SVS oherwydd mae wir yn gwneud gwahaniaeth ac rydych yn gallu helpu sefydliadau dyngarol i fapio gwybodaeth, sydd yn yr hir dymor, yn gallu helpu i achub bywydau pobl.

Ceir rhagor o wybodaeth yn: https://www.missingmaps.org

a screenshot of a cell phone

Dyma rai o'r cyfleoedd gwirfoddoli rhithwir sydd ar gael gan Discovery SVS i'w cynnig i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Maent yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd sy'n gwneud gwahaniaeth yn fyd-eang sy'n rhywbeth rwy'n dwlu arno. Gan wybod fy mod wir yn gwneud gwahaniaeth ac yn cyfrannu at faterion sy'n effeithio ar bobl ledled y byd yn anhygoel ac mae'n gwneud yr holl brofiad yn llawer mwy arbennig.

Astudiais Ddaearyddieth fel gradd israddedig ac ar hyn o bryd, rwy'n astudio Newyddiaduraeth Ryngwladol ar gyfer fy ngradd Meistr. Roedd y cyfleoedd gwirfoddoli rhithwir hyn gyda Discovery SVS yn dda iawn, yn arbennig y cyfle mapio, mae wedi fy helpu i ailddarganfod fy nghariad at Ddaearyddiaeth. Fel arfer rwy'n berson prysur iawn, cyn y cyfnod cyfyngu ar symudiadau, roeddwn yn gweithio hyd at 20 awr yr wythnos yn fy swydd ran-amser fel gweinydd mewn tafarn, roedd gennyf ail swydd yn fy semester cyntaf ac yn gyffredinol, rwy'n dwlu gwneud pethau a diddanu fy hun bob dydd, felly ar ddechrau'r cyfnod hwn roedd hi'n anodd iawn i mi, ond roedd canfod y cyfleoedd hyn wedi fy helpu i gymaint ac mae wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.