Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Popeth y mae angen i chi wybod am lety

By ELeyshon 17 Aug 2019

Rydych wedi penderfynu dod i Brifysgol Abertawe – rydym wrth ein boddau eich bod wedi penderfynu astudio gyda ni.

happy so excited GIF

Os ydych wedi bod dan orchudd yn paratoi ar gyfer yr arholiadau ac wedi ymgolli ym mhrysurdeb yr haf hyd nawr, yna efallai y byddwch am ddilyn y canllaw cryno hwn i drefnu eich llety:

  • I wneud cais:

Mae'n ymddangos yn syml, ond mae'n hawdd esgeuluso'r broses hon. Dilynwch y canllaw a gwneud cais am lety ar-lein:

Pan ddaw i ddewis eich hoff lety a gwneud eich dewisiadau, gallwch edrych ar ein tudalennau Opsiynau Llety i gael syniad o beth sydd ble. Gallwch ystyried lle caiff eich cwrs ei addysgu, (Campws y Bae: Cyfrifiadureg, Peirianneg, Ysgol Reolaeth, Gwyddor Chwaraeon, Campws Parc Singleton: Dynol ac Iechyd, Ysgol Feddygaeth, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Coleg Gwyddoniaeth a Choleg y Gyfraith). Dylech ystyried yr hyn y gallwch ei fforddio  ac os hoffech aros mewn ardal ddynodedig megis un rhyw, di-alcohol, ardal dawelach, siaradwyr Cymraeg, myfyrwyr aeddfed a myfyrwyr ôl-raddedig .  Unwaith y cewch gynnig – bydd gennych 7 niwrnod i dalu blaendal o £350 a fydd yn cael ei dynnu oddi ar eich taliad yn y tymor olaf.

  • Dechreuwch sgwrs

Unwaith y byddwch wedi derbyn eich llety, dewch o hyd i'r bobl fydd yn byw yn yr un fflat â chi a dechrau sgwrs ar-lein drwy ymuno â'n cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol: Twitter a Facebook yw'r prif rai sydd gennym. Ymunwch â grŵp eich safle a chreu eich grwpiau eich hun ar gyfer eich llawr neu eich fflat. Yna gallwch ddechrau sgwrsio i weld pwy sy'n dod â beth.

Woman Wearing Purple Shirt Holding Smartphone White Sitting on Chair

  • Paratoi

I gael rhestr o'r hyn i ddod ag ef gyda chi a'r trefniadau cyrraedd, gan gynnwys ble i gasglu eich allwedd – edrychwch ar ein tudalen Paratoi at Gyrraedd 

 Woman In Grey Shirt Holding Brown Cardboard Box

  • Mae Mam a Dad yn awyddus i wybod beth sy'n digwydd.

Dim problem, cyfeiriwch hwy at y dudalen ganlynol

  • Rwy'n dod â fy ngliniadur, ac eisiau gwybod mwy am yswiriant.

Edrychwch fan hyn

  • A oes rhywbeth gweledol y gallaf edrych arno megis fideos neu luniau?

Oes, gallwch edrych ar ein tudalen fideos   a'n lluniau ar Flickr  

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

 

 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

freshers, cyngor