Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Pethau na ddylech eu fflysio lawr y toiled...

By ELeyshon 18 Oct 2016

Does neb eisiau delio â thoiled wedi blocio - yn enwedig os ydych yn fyfyriwr â'ch en suite eich hun. Neu'n waeth fyth, os ydych yn rhannu â chydletywyr!

Mae adroddiadau dyddiol o doiledau wedi blocio yn gyffredin, ond ni ddylent fod.
Mae hyn yn digwydd am fod pobl yn fflysio pethau i lawer y toiled na ddylent fod.

Gan gymryd nad oes angen i ni ddatgan y pethau amlwg...
Fodd bynnag, beth am atgoffa pawb o'r pethau llai amlwg a'r pethau cyffredin y dylid eu rhoi mewn bin – NID yn eich toiled!

  • Tywelion papur
  • LLAWER o bapur tŷ bach
  • Hancesi colur / gwlyb (hyd yn oed y rhai â label "flushable" arnynt - fel arfer gallwch fflysio mwyafrif o 3 ar y tro - byddwch yn ofalus iawn!)
  • Ffyn / padiau / peli cotwm
  • Padiau misglwyf
  • Tamponau
  • Gwallt
  • Pethau seimllyd, megis braster, olew a chrafion bwyd

Dyw toiledau wedi'u blocio byth yn ciwt... ac eithrio'r un yma.

Am ragor o gyngor: www.dwrcymru.com/cy-GB/My-Wastewater/Lets-Stop-The-Block.aspx

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

toiledau, toiled

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.