Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Paratoi i ail-sefyll

By ELeyshon 12 Jul 2019

Pasio yw’r nôd erbyn hyn, felly ewch amdani a pheidiwch dal nôl. Dyma’n cyngor ni:

1) Dyw e ddim yn ddiwedd y byd – arhoswch yn bositif

Efallai yr oeddech wedi hwylio drwy’r flwyddyn a deall rhywfaint heb gor-wneud y gwaith papur felly os yw ail-eistedd yn rhywfaint o syndod neu’n bryder i chi, peidiwch a phoeni. Cofiwch, pasio yw’r unig ofyn fan hyn.

blue LED signage

2) ‘Gweithiais i’r tro diwethaf’

Os oedd cynnwys y papur yn rhy gymhleth, cofiwch gymryd cymaint o arweiniad â phosib. Beth arall oedd yn digwydd ar y pryd yn eich bywyd y tro cyntaf I chi wneud yr arholiad? Oes modd esgeuluso’r rheiny am y tro er mwyn ffocysu ar yr arholiad/au? Sicrhewch eich bod yn gwybod ble mae’r arholiad i osgoi panig funud olaf.

gray computer monitor

3) Trefnu

Ble byddwch chi’n aros am y cyfnod? Mae’r Brifysgol yn cynnig llety o 3 wythnos neu’n fwy dros yr haf.
Ceisiwch yma
Os ydych ond yn bwriadu aros am gwpwl o ddiwrnodau yn unig, bydd angen trefnu gwely a brecwast neu debyg: 

Bydd angen hefyd trefnu ymhellach megis teithio. Byddai’n werth bod yn drefnus o rhan deall y rheolau.

 
4) Adolygu

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Siaradwch gyda’ch tiwtor lle’n bosib ac edrychwch ar cyn bapurau i ddeall beth yn union fydd y disgwyl yn yr arholiad a deallwch pa bethau sy’n angenrheidiol. Cynlluniwch eich amserlen adolygu cyn llaw.
Darllenwch y maes llafur a dychmygwch y peth gwaethaf a allai godi – sicrhewch y gallwch ddelio gyda phob math o gwestiwn. Gwiriwch – a yw’ch techneg arholiad yn ddigon cadarn. Amserwch eich hun yn ateb cwestiynau a sicrhau fod unrhyw farciau a golloch y tro diwethaf yn bosib i’w hennill y tro hwn.
Pob lwc, dymunwn i chi yr holl lwyddiant posib!

girl holding white rabbit

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.