Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Nodweddion Neuaddau - Pentref y Myfyrwyr

By ELeyshon 16 Jul 2019

"Cyfeillgar ", "y profiad gyda phobl gyda'u traed ar y ddaear ", " teimlad cymunedol" yw rhai o'r disgrifiadau a ffeindiwch i ddisgrifio Pentref y Myfyrwyr Hendrefoelan, neu'r Pentref.

Bydd yr ardal dawel a deiliog hon yn rhoi ychydig o bellter o'ch astudiaethau tra'n cadw'r teimlad o wir brofiad o lety myfyrwyr. Gwyliwch ein fideo am fwy o wybodaeth.

Os hoffech fwy o wybodaeth gallwch bori ein tudalen gwe ar Bentref y Myfyrwyr.

Ble mae'r Pentref?

Ffeindiwch ddisgrifiad llawn ar y dudalen gyfarwyddiadau, yn cynnwys mapiau google.

Cost

£93.00 yr wythnos (£3,720 y flwyddyn yn seiliedig ar denantiaeth 40 wythnos)

Unrhyw luniau?

Porwch ein tudalennau ar flickr.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts