Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Nodweddion Neuaddau: Cefn Bryn

By ELeyshon 18 Jul 2019

Y Ffeithiau

Os edrychwch chi ar y map, dyma'r llety agosaf o ychydig i'r Pentref Chwaraeon, Ysgol y Gyfraith, yr Ysgol Feddygaeth a'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd (ac mae hefyd yn agos iawn i'r mannau addysgu a chyfleusterau eraill ar Singleton).

Sut mae'n wahanol i'r lleill?

Cefn Bryn yw'r unig lety hunan-arlwyo, safonol sy'n golygu y byddwch chi'n rhannu ystafelloedd ymolchi (2 unigolyn fesul ystafell ymolchi) a chegin gyda'ch cyd-breswylwyr.

Nodweddion

  •  Ymdeimlad gwych o gymuned gan fod ystafelloedd ymolchi a cheginoedd a rennir yn golygu bod myfyrwyr yn siarad â'i gilydd.

  • Mae'r ystafelloedd yn fawr gan fod mwy o le na'r ystafell ensuite arferol.
  • Dyma'r opsiwn rhataf ar Gampws Singleton, sy'n boblogaidd iawn, gan gostio £125 yr wythnos (ystafelloedd canolig), £5,000 y flwyddyn (yn seiliedig ar gontract 40 wythnos o hyd).

Brass Round 7 Stack Coins

  • Lolfa newydd i logi (am ddim, mynwch yr allwedd o Breseli) am nosweithu ffilm, cymdeithasu, gweithio ar y cliniadur neu ymlacio.

Ble y gallaf gael gwybod rhagor?

Rhowch gipolwg ar ein gwefan

Am luniau, ewch i'n tudalen flickr

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.