Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

Newidiadau pwysig i Wasanaethau 8 ac 8X Uni Bus

By Estatescomms 25 Feb 2019

O ddydd Llun, 4 Mawrth, bydd rhai newidiadau pwysig i’n gwasanaethau rhif 8 ac 8X. Ymgyfarwyddwch â’r wybodaeth isod ac edrych ar yr amserlenni bysiau newydd sbon, sydd wedi’u datblygu i’ch helpu chi.

 

Bydd gwasanaeth rhif 8X yn cymryd lle gwasanaeth rhif 8 ar gyfer Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ystod y dydd

Ni fydd y gwasanaeth rhif 8 yn mynd drwy Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ystod y dydd o hyn ymlaen. Yn hytrach, bydd gwasanaeth rhif 8X yn teithio drwy’r pentref bob 20 munud o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor yn unig. Bydd y gwasanaeth a’r llwybr newydd yn golygu y bydd yn cymryd llai o amser i chi deithio rhwng Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan a Champws y Bae. Bydd yn cymryd 38 munud i chi o hyn ymlaen yn hytrach na 47!

Am 18:40, bydd  y gwasanaeth rhif 8 sy’n gwasanaethu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn ailddechrau ac yn parhau drwy’r nos.

 

Bydd gwasanaeth rhif 8X yn teithio bob 20 munud o Gampws Parc Singleton i Gampws y Bae

Bydd gwasanaeth rhif 8X o Gampws Parc Singleton i Gampws y Bae yn teithio’n fwy aml – bob 20 munud. Mae hyn yn golygu y bydd mwy o le i chi ar y bysiau os ydych yn teithio ar y llwybr hwn. 

 

Gwasanaeth gwell ac amlach i safle parcio a theithio Ffordd Fabian

Mae gwasanaeth newydd a gwell 8X yn golygu y bydd y gwasanaeth yn mynd i faes parcio a theithio Ffordd Fabian yn fwy aml. O hyn ymlaen, bydd bws yn cyrraedd maes parcio a theithio Ffordd Fabian bob 20 munud, sy’n newyddion gwych ac yn golygu y bydd bysiau’n fwy aml a bydd mwy o le i chi arnynt.

Bydd mwy o le ar fysiau rhif 8

Bydd gwasanaeth rhif 8 yn ystod y dydd yn dechrau ar Gampws Parc Singleton yn hytrach na Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Mae hyn yn golygu y bydd mwy o le i chi os ydych yn dal bws rhif 8 ar y llwybr presennol h.y. o San Helen, Gorsaf Bysiau’r Cwadrant a Sainsbury’s.

 I gael rhagor o wybodaeth, ac i weld yr amserlen bysiau newydd wedi’i gwella, cliciwch yma. Dylech hefyd edrych ar y Cwestiynau Cyffredin isod.

 Black Magnifying Glass

Cwestiynau Cyffredin

C1 – Beth am wasanaethau rhif 4 a rhif 10? Ydyn nhw’n newid?

A1 – Nac ydyn, ni fydd effaith ar y gwasanaethau hyn a byddant yn parhau fel y maent yn awr.   

 C2 – A fydd gwasanaeth rhif 8 yn mynd i’r dref neu’n teithio drwyddi?

A2 – Bydd, bydd y gwasanaeth yn dal i deithio drwy ganol y dref fel y mae’n ei wneud yn awr.

C3 – Rwy’n byw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Ym mhle gallaf ddal bws 8X?

A3 – Gallwch ddal bws 8X yn union yr un man ag yr ydych yn dal y bws yn awr, sef yn arhosfan bysiau Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

C4 – Pa fws y gallaf ei ddal o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Ganol Dinas Abertawe?

A4 – Yn ystod y dydd, gallwch ddal bws 8X i Gampws Parc Singleton lle gallwch fynd oddi ar y bws a neidio ar fws rhif 4, 8 neu 3A. Mae pob un o’r gwasanaethau hyn yn stopio yn ngorsaf fysiau’r Cwadrant. Ar ôl 18:40, pan fydd gwasanaeth rhif 8 yn cymryd lle’r bws hwn, gallwch deithio ar y gwasanaeth hwn yr holl ffordd i Ganol Dinas Abertawe.

C5 – Pa wasanaeth bws y gallaf ei ddefnyddio o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Gampws Parc Singleton?

A5 – Bydd y gwasanaeth 8X yn eich cludo o Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan i Gampws Parc Singleton.

C6 – Os ydw i’n teithio o Gampws y Bae, pa wasanaeth dylwn ei ddefnyddio i deithio i’r lleoliadau canlynol?

A6

  • Gorsaf Fysiau’r Cwadrant - defnyddiwch wasanaeth rhif 8
  • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan - defnyddiwch wasanaeth rhif 8X
  • Gorsaf Drenau Abertawe, Llety Myfyrwyr Dewi Sant, Uplands, Brynmill – bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaeth rhif 10 o Gampws y Bae
  • Campws Parc Singleton – bydd naill ai gwasanaeth 8, 8X neu 10 yn mynd â chi i Gampws Parc Singleton o Gampws y Bae
  • Maes Parcio a Theithio Ffordd Fabian – defnyddiwch wasanaeth 8X

Fel arall, gallwch fynd ar unrhyw rai o’r bysiau hyn sy’n mynd heibio’r campws ar y brif heol i gyrraedd gorsaf fysiau Abertawe.

Sylwer hefyd: bydd rhifau’r gwasanaethau bws sy’n mynd heibio Campws y Bae ar hyn o bryd yn newid, ond byddant yn derbyn ac yn gwerthu’r tocyn £3.50 i fyfyrwyr ac yn derbyn tocynnau teithio i fyfyrwyr o hyd.

Mae X1 yn parhau’n X1

Mae X3 yn parhau’n X3

Bydd X55 yn newid i X5

Bws 58 ac X58 fydd bws X7 ac X8

Mae X10 yn parhau’n X10

Gallwch ddal y bysiau hyn o’r Cwadrant yn yr arosfannau presennol.

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â’n Swyddog Teithio Cynaliadwy a fydd yn hapus i’ch helpu.