Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Neuaddau Preswyl - Ystafelloedd Premiwm, y Bae

By ELeyshon 13 Jul 2019

Rydym wedi penderfynu cynrychioli ystafelloedd premiwm campws y Bae mewn lluniau i chi. Dyma fywyd myfyrwyr ar ei orau gyda'r holl gyfleusterau y byddech yn disgwyl eu canfod ar y campws-Llyfrgell 24 awr, cyfleusterau chwaraeon, siopau bwyd, bar myfyrwyr a chlwb, ynghyd â'r traeth!

Cewch fwy o le, gwely dwbl a chadair ychwanegol o'i gymharu â'r ystafell ganolig, yn ogystal â'r ensuite arferol

a chegin i gymdeithasu

 

Lolfa Ffynci gyda lle i ymlacio a chymdeithasu

Rydym hyd yn oed wedi cael neuadd gyngerdd ar y safle ar gyfer ychydig o ddiwylliant

Darllenwch fwy am ystafelloedd premiwm campws y Bae yma.

Dewch o hyd i ddolenni trafnidiaeth i ac o Singleton a chanol y ddinas yma.

Gellir dod o hyd i fwy o luniau ar ein safle Flickr.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts