Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Neuaddau Preswyl -Ystafell Ganolig y Bae

By ELeyshon 14 Jul 2019

I arwain at ddiwrnod canlyniadau a'r tymor newydd, rydym wedi casglu gwybodaeth i roi syniad gwell i chi o fywyd mewn neuadd breswyl. Byddwn yn canolbwyntio ar ystafelloedd canolig ar Gampws y Bae heddiw. Agorwyd Campws y Bae yn 2015, a'r ystafelloedd canolig, sef yr ystafelloedd rydym yn eu trafod heddiw, yw'r rhan fwyaf o'r ystafelloedd ar y campws.


Nodweddion
Ystafelloedd gwely maint canolig en-suite (digon o le), gwely maint ¾. 1 gegin i bob 4-11 o bobl gyda digon o le yn yn y rhewgell a'r oergell, gan gynnwys man cymdeithasol yn y gegin. Llety hunanarlwyo ydyw ond mae digon o lefydd bwyta ar y campws lle gallwch gael tamaid i'w fwyta os nad ydych awydd coginio.

Cost

Canolig = £148 yr wythnos (£5,920 y flwyddyn)


Lleoliad
Yr ardal breswyl ar Gampws y Bae (rhif 8 ar y map. Beth gallaf ei ddisgwyl?
Mae digonedd o le yn yr ystafelloedd ac mae’r cegin yn fan digon cymdeithasol gyda lle i baratoi bwyd ac ymlacio gyda ffrindiau. Mae myfyrwyr yn dueddol o fod yn hapus iawn yn ein llety.

Communal area Bay Campus, Swansea University

Campws y Bae yw'r brifysgol agosaf at draeth yn y byd. Mae'r campws yn llythrennol ar lan y môr, sy'n newyddion gwych i gael cinio ar y tywod neu ymlacio rhwng darlithoedd. Hefyd gellir mynd i'r llyfrgell (ar agor 24 awr) a'r mannau gwyrdd hardd ar y campws. Ceir cyfleusterau chwaraeon Undeb y Myfyrwyr a chlwb nos, Tafarn Tawe yn ogystal â llu o wasanaethau eraill. Addysgir nifer o bynciau ar y campws ac mae ganddo gyfleusterau o'r radd flaenaf i ategu'r addysgu. Addysgir y pynciau yn y Coleg Peirianneg, y Ffowndri Gyfrifiadol a'r Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae. 

Ble gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth?
Gellir cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.

Beth os ydw eisiau mynd i Gampws Parc Singleton?
Mae bysus rheolaidd rhwng y ddau gampws, edrychwch ar fysus rhif 8 neu 10. Gallwch drefnu unrhyw deithiau ar y wefan hon.


Unrhyw luniau?
Gweler ein halbwm ystafelloedd canolig ar Gampws y Bae ar Flickr 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts