Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Neuaddau Preswyl- Penmaen a Horton, Singleton

By ELeyshon 07 Jul 2019

I arwain at y diwrnod canlyniadau a'r tymor newydd, rydym wedi casglu gwybodaeth i roi syniad gwell i chi o fywyd mewn neuadd breswyl. Penmaen a Horton yw'r neuaddau preswyl diweddaraf ar Gampws Parc Singleton.
Yn gryno, dyma'r holl bethau y mae angen i chi eu gwybod am Benmaen a Horton

Nodweddion
Ystafelloedd gwely en-suite, mae'r rhan fwyaf yn ystafelloedd gwely o faint canolog, gyda digon o le ynddynt. 1 gegin i bob 8 o bobl gyda digon o le yn y rhewgell a'r oergell Llety hunanarlwyo ydyw ond mae digon o lefydd bwyta ar y campws lle gallwch gael tamaid i'w fwyta os nad ydych awydd coginio.

Kitchen in Horton residence, Singleton Park Campus

Cost

Canolig = £147 yr wythnos (£5,880 y flwyddyn)
Mawr = £152 yr wythnos (£6,080 y flwyddyn)
Mawr iawn = £158 yr wythnos (£6,320 y flwyddyn)


Lleoliad
Adeiladau rhif 22 a 23 ar y map

Beth gallaf ei ddisgwyl? 

Rydych yn agos at y bwrlwm ar Gampws Parc Singleton – dafliad carreg o barc hardd Singleton a'r traeth.

Ar y safle ceir y llyfrgell (ar agor 24 awr) a'r Abaty hanesyddol a'r ddôl, mae'r Pentref Chwaraeon gerllaw i ddiwallu eich anghenion o ran ymarfer corff, yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr a chlwb nos ar y campws a Theatr Taliesin i gael rhywfaint o ddiwylliant.

Addysgir nifer o bynciau ar y campws gan gynnwys pynciau yn yr Ysgol Feddygaeth, Coleg y Gyfraith, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, y Coleg Gwyddoniaeth a Choleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. 

Ble gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth? 

Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan

Unrhyw luniau?
Gweler ein halbwm Penmaen a Horton ar Flickr 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts