Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Mewn i arfer

By ELeyshon 16 Oct 2018

Dyma beth cyngor defnyddiol ar sut i gadw  trefn a phatrwm dyddiol.

1) Tanwydd i'r ymennydd.

Mae'r holl ystrydebau o ddiwrnod cynhyrchiol yn berthnasol, gan gynnwys – brecwast. Mae grawnfwydydd a thost yn frecwast rhad ac iach (ychydig o dan £1) ond os ydych yn chwilio am frecwast mwy swmpus yna galwch i mewn i Blas neu Callaghans ar y campws ar gyfer rhôl frecwast (3 eitem am £2.25, neu 5 eitem mewn Bagét am £3.25). Mae Cegin sef rhan o fwyty y 'Core' ar agor nes 11.30yb ar gampws y Bae hefyd.

2) Bydd mynychu darlithoedd yn eich cadw ar y trywydd cywir.

Bydd mynd i'ch darlithoedd nid yn unig yn eich cadw ar y trywydd iawn ond yn rhoi cyfle i chi siarad â'ch cyfoedion a'ch darlithydd am y cwrs.

3) Tasgau`n gynnar: amserlennwch eich tasgau pwysig, gwnewch benderfyniadau mawr yn gynnar yn y dydd – byddwch yn fwy effro i wneud penderfyniadau da yn y ffordd yma.

4) Gorffennwch eich diwrnod mewn ffordd ymlaciol – Darllenwch eich hoff lyfr, gwrandewch ar gerddoriaeth ymlaciol: byddwch yn fwy tebygol o gael noson dda o gwsg fel hyn.

5) Diwrnod o gadw cofnod: Cofnodwch bopeth a wnewch am 1 diwrnod ac yna sylwch sut y gwnaethoch chi deimlo. Lle'n bosibl, cadwch y pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda a lleihewch weithgareddau diangen.

6) Crewch amserlen a chynlluniwch amser cysgu ac amser segur hefyd. Mae'r cyfan yn hanfodol ar gyfer gwneud y mwyaf o'ch diwrnod.

7) Addaswch i'ch rhythm naturiol. Os nad ydych yn hoffi`r boreau,  gallwch fod yn fwy cynhyrchiol yn y prynhawn – Mae hunanymwybyddiaeth yn hanfodol yma.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.