Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Llety ym Mhrifysgol Abertawe

By ELeyshon 01 Feb 2017

Yn dod i Brifysgol Abertawe? Dewis gwych!

Mae'n siŵr eich bod wedi meddwl am y ddinas a'r cwrs y byddwch yn ei astudio, ond ydych chi wedi meddwl am lety eto?

Felly, ble fydda i'n byw?

Dyma Joe i roi taith i chi o gwmpas ein preswylfeydd er mwyn rhoi syniad i chi o beth y gallwch ei ddisgwyl gan ein llety ar Gampws y Bae, ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan ac ar Gampws Parc Singleton.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: www.swansea.ac.uk/cy/llety

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

taith, preswylio

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.