Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Immobilise - Helpwch i ddal y lladron

By ELeyshon 03 Oct 2016

Gobeithio na fydd hyn yn digwydd i chi erioed, ond yn anffodus, drwy gyfuniad o nosweithiau hwyr, yfed gormod o alcohol a bod mewn dinas anghyfarwydd, mae myfyrwyr yn darged i ladron.

Helpwch i ddal y lladron.

Cofrestrwch eich eiddo gydag Immobilise.

Beth yw Immobilise?

Mae Immobilise yn ap AM DDIM sy'n cofrestru'ch gliniadur, ffôn symudol, camera, llechen, beic a mwy.

Beth yw ei diben?

Mae Immobilise yn ffordd effeithiol o leihau troseddu a dychwelyd eiddo personol i'w perchnogion cyfreithlon.

Sut mae'n gwneud hynny?

Drwy gofrestru'ch eiddo, gellir gweld y manylion perchenogaeth ar gronfa ddata eiddo genedlaethol yr Heddlu (NMPR).
Defnyddir y gwasanaeth gwirio ar-lein hwn filoedd o weithiau bob dydd gan luoedd heddlu'r Deyrnas Unedig i ddod o hyd i berchnogion eiddo coll ac a ddygwyd.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.immobilise.com

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

lleidr, immobilise