Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Immobilise - Helpwch i ddal y lladron

Ffordd o fyw

Immobilise - Helpwch i ddal y lladron

By ELeyshon 03 Oct 2016

Gobeithio na fydd hyn yn digwydd i chi erioed, ond yn anffodus, drwy gyfuniad o nosweithiau hwyr, yfed gormod o alcohol a bod mewn dinas anghyfarwydd, mae myfyrwyr yn darged i ladron.

Helpwch i ddal y lladron.

Cofrestrwch eich eiddo gydag Immobilise.

Beth yw Immobilise?

Mae Immobilise yn ap AM DDIM sy'n cofrestru'ch gliniadur, ffôn symudol, camera, llechen, beic a mwy.

Beth yw ei diben?

Mae Immobilise yn ffordd effeithiol o leihau troseddu a dychwelyd eiddo personol i'w perchnogion cyfreithlon.

Sut mae'n gwneud hynny?

Drwy gofrestru'ch eiddo, gellir gweld y manylion perchenogaeth ar gronfa ddata eiddo genedlaethol yr Heddlu (NMPR).
Defnyddir y gwasanaeth gwirio ar-lein hwn filoedd o weithiau bob dydd gan luoedd heddlu'r Deyrnas Unedig i ddod o hyd i berchnogion eiddo coll ac a ddygwyd.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.immobilise.com

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

lleidr, immobilise

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.