Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Gwneud cais am Swyddi

By ELeyshon 20 May 2019

P'un a yw'n swydd dros yr haf neu eich proffesiwn amser llawn cyntaf, bydd yn rhaid i chi gwblhau nifer o ffurflenni cais ar hyd eich taith yrfaol a gall hyn i gyd eich llethu. Darllenwch ein hargymhellion i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth:


Ble rydych chi eisiau gweithio?
Yn amlwg byddai swydd ger y traeth yn hyfryd ar gyfer yr haf. Yn yr hirdymor, meddyliwch am ba faes yr hoffech weithio ynddo yn y dyfodol.

 

Cariad at waith

Beth sy'n eich ysgogi: rydych chi'n fwy tebygol o fwynhau gwneud rhywbeth rydych chi'n angerddol amdano.

 

Siarad â'ch tiwtor

Does dim byd o'i le mewn gofyn am gyngor, beth sydd gennych i'w golli? O safbwynt ymarferoldeb - Ble mae'r swyddi wedi'i lleoli? A oes gennych chi’r set gywir o sgiliau? A oes gennych chi’r cymwysterau cywir? Mae'n rhaid ystyried y rhain wrth chwilio am swydd.

Manteisiwch ar Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae ymgynghorwyr gyrfaoedd yn Academi Cyflogadwyedd Abertawe a fydd yn gallu gwrando ar eich cynllun gyrfa a helpu i roi cyngor ar y ffordd orau bosibl o wneud iddo ddigwydd (maen nhw’n gweithio yn y Llyfrgell : employability@abertawe.ac.uk

Weithiau mae angen bod yn amyneddgar

Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu gweld y coed gan brennau – does dim brys. Cymerwch eich amser i asesu eich opsiynau – mae amynedd yn talu ar ei ganfed!


Cwestiynwch a chredwch
Cwestiynwch eich meddyliau, siaradwch amdanynt i gael ail farn, gwrandewch ar eich greddf a chredwch ynoch chi eich hun.

Does neb yn dweud y bydd yn hawdd, ac weithiau bydd angen bod yn groendew wrth ymgeisio am swyddi, yn enwedig wrth gychwyn ar eich gyrfa. Fodd bynnag, gydag ychydig o gynllunio a pharatoi gofalus, mae o fewn eich cyrraedd!

 

 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts