Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Gostyngiadau i fyfyrwyr

By ELeyshon 08 Nov 2019

Mae'n rhaid eich bod yn dwlu ar yr arbenigwr MoneySaving, mae wedi rhestru llu o fargeinion i fyfyrwyr mewn un lle:

Ceir popeth o arbed arian ar fwydydd i ostyngiadau ar ddiwrnodau allan i fyfyrwyr. Mae llawer o fargeinion ar gyfer bwytai hefyd ac mae llawer o'r rhain yn Abertawe megis Pizza Express, Harvester, Frankie and Benny’s a TGI Friday’s.

people sitting in front of table talking and eating

Cardiau ac apiau

Bydd yr hen gerdyn UCM ffyddlon yn cynnig llu o ostyngiadau eraill i chi hefyd. Efallai bydd y rhai ohonoch yn eich ail flwyddyn yn cofio i ni grybwyll y wefan hyn y llynedd (Student Beans); mae ganddynt ostyngiadau ar bopeth o liniaduron i siopau dillad, bwytai a Greggs. Mae gan Totum  ac UniDays gardiau gostyngiadau i fyfyrwyr y DU hefyd, a byddwch yn cael Amazon Prime am ddim  fel myfyriwr hefyd, er yn ôl yr adroddiadau rydym yn eu cael gan ein safleoedd llety amrywiol ar ddosbarthu, rydym yn dyfalu eich bod eisoes yn gwybod am yr un hwnnw – gwaith da! Mae Honey yn ap arall gyda llu o ostyngiadau 
Gofynnir i chi nodi eich cyfeiriad e-bost ar VoucherCodes, a byddwch yn arbed llawer gydag Uber Eats, Sports Direct a Netflix, ymysg eraill.

Bargeinion eraill
Wrth chwilio ar y rhyngrwyd, daethom o hyd i ostyniad o 10% yn Boots, Burton, New Look a Schuh, Accessorize, Warehouse, Superdrug ac Iceland. Gallwch arbed 35% ar Domino’s pan fyddwch yn prynu ar-lein wrth wario £25 neu fwy, felly gallai fod yn syniad cael noson pizza i bawb yn y fflat er mwyn cael arbedion gwych!
Edrychwch ar y wefan Save the Student am bob math o arbedion, a pham na ymunwch gyda grwp facebook arbedion Myfyrwyr hefyd.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.