Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

Eich canllaw i’r cyfleusterau ar y campws

By ELeyshon 17 Sep 2014

Nid oes angen crwydro i ffwrdd o'r campws os ydych yn chwilio am rywbeth sydyn i'w fwyta, cinio hamddenol neu rywle i brynu eich nwyddau hanfodol.


Cewch wybod lle yw'r llefydd gorau i fynd i wneud gwaith astudio grŵp, mynd am baned a sgwrs neu am bryd cyn noson yn y theatr!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts