Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Lleol

Diwylliant Abertawe

By ELeyshon 22 Jul 2019

Cymerwch gipolwg ar rhai o fannau diwylliannol y ddinas. Gwanethpwyd y ffilm yma rhai blynyddoedd yn ôl ond mae'r mannau hardd yma'n parhau yr un peth yn 2019!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts