Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Dewisiadau Tai

By ELeyshon 23 Nov 2016

Gyntaf oll, peidiwch â phoeni. Mae llawer o dai myfyrwyr o ansawdd da yn Abertawe, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd eich amser i ddod o hyd i'r lle cywir i chi.

Yr opsiwn symlaf yw Eiddo wedi’i Reoli gan SAS.
Mae SAS yn cynnig gwasanaethau eraill hefyd, megis Dod o Hyd i Denant.
Argymhellwn ddefnyddio Studentpad hefyd wrth chwilio am dai.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch ein fideo, ewch i dudalen Facebook SAS ac ewch i'n gwefan.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

cyngor,