Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Dewisiadau Tai

By ELeyshon 23 Nov 2016

Gyntaf oll, peidiwch â phoeni. Mae llawer o dai myfyrwyr o ansawdd da yn Abertawe, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd eich amser i ddod o hyd i'r lle cywir i chi.

Yr opsiwn symlaf yw Eiddo wedi’i Reoli gan SAS.
Mae SAS yn cynnig gwasanaethau eraill hefyd, megis Dod o Hyd i Denant.
Argymhellwn ddefnyddio Studentpad hefyd wrth chwilio am dai.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch ein fideo, ewch i dudalen Facebook SAS ac ewch i'n gwefan.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Topics

cyngor,

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.