Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Chwaraeon

Cynnig Aelodaeth Chwaraeon i Breswylwyr

By ELeyshon 04 Sep 2019

Byw ar y campws eleni?

Dewch yn aelod o Chwaraeon Abertawe - y gampfa agosaf at y campws!

Woman Pushing Barbel Using Her Feet

Gydag aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd misol o £18.99, byddwch chi’n cael mynediad diderfyn i’r:

-       Gampfa 

-       Dosbarthiadau Ffitrwydd

-       Dosbarthiadau Rhithiol Les Mills yn ein Stiwdio Rithwir newydd – yn berffaith i gyd-fynd â'ch amserlen y glas brysur!

Beth am gymryd rhan mewn chwaraeon clwb ar bob lefel o ryngfurol i Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) cystadleuol trwy ymuno â Chwaraeon Myfyrwyr Abertawe

Byddwch yn drefnus a phrynwch eich aelodaeth ar-lein cyn ichi gyrraedd Abertawe.

Cysylltwch â'n staff cyfeillgar yn Chwaraeon Abertawe gyda chwestiynau.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts