Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Cyngor o rhywun sydd wedi graddio: Cyllido

By ELeyshon 02 Oct 2019

Hei, fi yw Sunny!

Yn ddiweddar, fe wnes i raddio o ' r brifysgol ac ydw, roedd hi ' n 3 blynedd gorau fy mywyd, ond roedd yna ychydig o adegau anodd hefyd. Un o ' r pethau y cefais anhawster â hwy fwyaf oedd cyllidebu. Roedd rheoli fy arian fy hun am y tro cyntaf yn anodd a dysgais o ' m camgymeriadau ar hyd y ffordd, a dyna pam rydw i yma i ' ch helpu chi allan!

Roedd coginio yn rhywbeth arall yr oeddwn yn cael trafferth ag ef a byddaf yn rhannu fy awgrymiadau ar gyfer hyn yn ddiweddarach y mis hwn neu gallwch fynd draw i YouTube i wylio ' r holl fideos yn fy nghyfres ' 'Cyngor o berson sydd wedi graddio' (Advice from a Graduat).

Yn y cyfamser, Ceisiwch osod cyllideb glir ac yn bwysicaf oll, daliwch ati!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.