Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Cyngor gan un wedi graddio: Lles

By ELeyshon 18 Nov 2019

Helo, Sunny sydd yma eto!

Fel yr eglurais yn fy straeon Browzer yn ddiweddar, graddiais o'r Brifysgol yn ddiweddar ac rwyf am geisio eich helpu gyda'r pethau rwy'n cael trafferth â nhw tra  roeddwn yn y brifysgol.

Ymdriniais â rhai agweddau gwahanol o fywyd myfyrwyr mewn blogs diweddar ond mae fy mhedwerydd fideo (a'm fideo terfynol) yn ymwneud â lles. Ni allaf bwysleisio pa mor bwysig yw gofalu am eich lles meddyliol yn y Brifysgol-mae'r un mor bwysig â'ch iechyd corfforol!

Cofiwch, dydych chi ddim ar eich pen eich hun yn unrhyw un o'ch cyfnodau isel a thywyll a phan fyddwch chi'n teimlo fel hyn, siaradwch â rhywun. Mae help ar gael bob amser.

O rhan fy nghyngor ar agweddau eraill ar fywyd myfyrwyr, each draw at YouTube i wylio'r fideos i gyd yn fy nghyfres 'cyngor gan raddedigion '.

Pob lwc gyda'ch blwyddyn gyntaf o Brifysgol a'ch profiad myfyriwr cyfan!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.