Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Campws

Cyflwyno’r Tîm: Daniel Parrott

By bzellie 02 Jun 2020

Yr wythnos hon ar gyfer ein post cyflwyno’r tîm, hoffem gyflwyno Daniel Parrott sy’n rhan o’r Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr ac mae’n bosib bod rhai ohonoch chi wedi dod ar ei draws eisoes ar eich taith fel myfyrwyr.

Gobeithio eich bod yn mwynhau’r cynnwys hwn ac os hoffech gyfrannu, neu os oes gennych syniadau ar gyfer postiau yn y dyfodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio Catherine.l.jones@abertawe.ac.uk

Enw

Daniel Parrott

a man looking at the camera

Beth yw eich swydd a’ch adran?

Dwi’n rheoli’r ganolfan asesu ar gyfer y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, sy’n rhan o’r Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr.

Ers pryd rydych chi’n gweithio yn y brifysgol?

Ers diwedd 2009.

Sut mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i chi yn y gwaith a gartref?

Roedd ein systemau wedi’u trefnu’n dda ar gyfer gweithio o bell felly, mewn sawl ffordd, does dim byd wedi newid – busnes fel arfer yw hi. Mae gweithio gartref yn ddiddorol, am fod angen i ni drefnu addysgu’r plant ac ymdopi â dwy swydd amser llawn brysur ar yr un pryd. Ond dwi ddim yn cwyno am hyn o gwbl a dwi’n croesawu’r profiad achos bod rhaid i ni i gyd addasu ar hyn o bryd!

Beth yw’r heriau mwyaf i chi wrth wneud eich swydd yn ystod y cyfnod hwn?  

Dod i arfer â chynnal asesiadau gyda myfyrwyr o bell, gan ddefnyddio Zoom. Ceisio bodloni dyddiadau cau a chael fy mheledu â chwestiynau am algebra gan fy mab (dwi ddim yn dda am fathemateg)!!

Beth rydych chi’n gweld ei eisiau fwyaf yn ystod y cyfnod addasu hwn? Dwi’n byw’n eithaf pell o Abertawe ond dwi’n mwynhau ymlacio ar y trên i’r gwaith ac yn ôl. Dwi hefyd yn beicio am ran o’r daith i gael ymarfer corff.  Mae’n gweithredu fel byffer rhwng y gwaith a bywyd cartref, felly dwi’n gweld eisiau’r amser hwnnw.

Pa agweddau cadarnhaol rydych chi’n eu gweld yn y sefyllfa hon neu pa fuddion rydych chi’n meddwl y daw ohoni?

Mae’n braf cael mwy o amser gyda’r plant, cyfle i wneud mwy o gerddoriaeth a delio â’r holl dasgau domestig dwi wedi bod yn eu hesgeuluso am yr 20 mlynedd diwethaf! Mae’r Coronafeirws yn sefyllfa ofnadwy (ac anhygoel o ryfedd), ond mae wedi taflu goleuni ar y ffordd mae gwledydd yn gofalu am bobl, yn bendant. Dwi’n meddwl y bydd rhywbeth da yn dod o hyn, am ei bod hi’n fwy anodd cael pobl i dderbyn esgusodion ar adeg fel hon. Hefyd,  mae’n rhoi amser i ni feddwl am ein blaenoriaethau fel cymuned, a sut gallem newid cymdeithas er gwell, a gwneud dewisiadau callach ynghylch yr amgylchedd. Mae gen i obaith am ddyfodol gwell!

Topics

Abertawe, tîm

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.