Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Cwrdd â Staff y Safle: Tŷ Beck

By ELeyshon 15 Oct 2019

Y staff
Wrth i chi gyrraedd Tŷ Beck am y tro cyntaf, byddwch yn gweld adeilad bach sy'n edrych yn debyg i dŷ gwydr, a dyma le gallwch gwrdd â staff y safle - Les Evanson a Steve Lewis. O fewn eiliadau i gwrdd â nhw byddwch yn deall pam mae'r myfyrwyr yn Nhŷ Beck yn cwympo mewn cariad â'r lle ac yn aros am nifer o flynyddoedd yn aml.

Les

Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor

Mae Les wedi gweithio yn y Brifysgol ers 1982 ac mae'n siarad am fwynhau'r profiad o fod yn rhan o fywydau'r preswylwyr yn Nhŷ Beck. Mae Les yn weithiwr diwyd ac ymroddedig, sy'n ffynnu ar sgwrsio â'r myfyrwyr. Mae bob amser yn awyddus i ateb eu cwestiynau a datrys problemau cynnal a chadw cyn gynted â phosib. Mae Les hefyd yn edrych ymlaen at fod yn dad-cu am y tro cyntaf yn fuan.

Steve

Image may contain: 1 person, standing and beard

Mae gan Steve amrywiaeth o ddoniau - mae'n wych am chwarae bowls a cherfio ac mae wrth ei fodd yn rhannu ei wybodaeth leol am benrhyn Gŵyr â'r myfyrwyr. Ac yntau wedi cael ei fagu ym Mhennard, byddwch yn siŵr o'i glywed yn esbonio ambell daith gerdded ar sail ei arbenigedd. Yn debyg i Les, mae Steve yn mwynhau sgwrsio â'r myfyrwyr a'u helpu ym mhob ffordd bosib. Mae hefyd wedi codi mwy na £2,000 dros yr elusen cymorth canser, Maggie’s. Mae'n dipyn o seren!

Mae Les a Steve fel ei gilydd yn ymfalchïo mewn creu awyrgylch cymunedol a chyfeillgar ar y safle. Mae'r ddau yn annog y preswylwyr i gyfathrebu â'i gilydd ac â'r staff. Wrth i breswylwyr fynd heibio'r dderbynfa byddwch yn eu gweld yn codi llaw neu'n galw i mewn am sgwrs. Disgrifion nhw sut roedd yr ardal werdd yn llawn plant yn chwarae - rhywbeth sy'n dod â llawer o lawenydd i breswylwyr a'u teuluoedd. Ar adegau eraill, mae'r staff a'r myfyrwyr yn mwynhau gweithio yn llonyddwch a thawelwch Tŷ Beck a'r tir o'i gwmpas.

Image may contain: 2 people, people standing, plant and outdoor

Un o ddigwyddiadau cyfeillgar Tŷ Beck

Os ydych yn breswylydd newydd, cofiwch fynd i gwrdd â Steve a Les yn y dderbynfa. Byddant wrth eu boddau i'ch gweld a byddant yn estyn croeso cynnes i chi ar unwaith, Mwynhewch eich amser yn Nhŷ Beck. 

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.