Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Canllaw syml i smwddio

By ELeyshon 02 Oct 2015

Efallai nad ydych wedi smwddio yn eich bywyd erioed (diolch, mam).
Neu efallai nad ydych wedi meddwl bod angen i chi smwddio eich dillad (ydy 'grunge' dal yn ffasiynol?)

Ond daw amser pan fydd angen i chi smwddio eich ffrog neu grys. Ar gyfer cyfweliad, parti ffurfiol... neu ddêt!

Os ydych yn gwbl newydd i'r weithred, dyma saith gair i gall i'ch cadw rhag achosi trychineb:

 1. Hongiwch y dilledyn neu plygwch a'i rhoi i gadw
  Nid oes angen smwddio rhai dillad, megis jîns, y rhan fwyaf o grysau T a siwmperi. Da yw gwybod!
 2. Defnyddiwch feddalydd ffabrigau wrth olchi
  Mae'n gwneud pethau'n haws eu smwddio, ac mae'n arogli'n neis hefyd!
 3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar label y dilledyn yn ofalus
  Maent wedi'u gwnïo yno am reswm!
 4. Gall gymryd amser i'r tymheredd newid
  Mae golau ar y rhan fwyaf o haearnau smwddio sy'n goleuo pan fydd wedi cyrraedd y tymheredd cywir pan fyddwch yn newid y gosodiadau.
 5. Rhowch eich dillad mewn pentyrrau gwahanol
  Lliain, gwlân, neilon... Gwnewch hyn er mwyn osgoi symud yn sydyn o dymheredd uchel ar gyfer eich crys chwys cotwm i'ch sidan main!
 6. Smwddiwch y tu mewn allan
  Rhag ofn! Marciau smwddio felltith.
 7. Os oes unrhyw amheuaeth, defnyddiwch gas clustog
  Rhowch gas clustog dros eich dilledyn a smwddio drosto - bydd yn amddiffyn eich dillad.

Ysbrydolwyd y stori hon gan un o'n myfyrwyr ni.
"Dwi ddim yn deall pam rwy'n cael byw ar fy mhen fy hun"

<img src="http://i65.tinypic.com/akesfo.jpg"></img>

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts