Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Canllaw syml i smwddio

By ELeyshon 02 Oct 2015

Efallai nad ydych wedi smwddio yn eich bywyd erioed (diolch, mam).
Neu efallai nad ydych wedi meddwl bod angen i chi smwddio eich dillad (ydy 'grunge' dal yn ffasiynol?)

Ond daw amser pan fydd angen i chi smwddio eich ffrog neu grys. Ar gyfer cyfweliad, parti ffurfiol... neu ddêt!

Os ydych yn gwbl newydd i'r weithred, dyma saith gair i gall i'ch cadw rhag achosi trychineb:

 1. Hongiwch y dilledyn neu plygwch a'i rhoi i gadw
  Nid oes angen smwddio rhai dillad, megis jîns, y rhan fwyaf o grysau T a siwmperi. Da yw gwybod!
 2. Defnyddiwch feddalydd ffabrigau wrth olchi
  Mae'n gwneud pethau'n haws eu smwddio, ac mae'n arogli'n neis hefyd!
 3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar label y dilledyn yn ofalus
  Maent wedi'u gwnïo yno am reswm!
 4. Gall gymryd amser i'r tymheredd newid
  Mae golau ar y rhan fwyaf o haearnau smwddio sy'n goleuo pan fydd wedi cyrraedd y tymheredd cywir pan fyddwch yn newid y gosodiadau.
 5. Rhowch eich dillad mewn pentyrrau gwahanol
  Lliain, gwlân, neilon... Gwnewch hyn er mwyn osgoi symud yn sydyn o dymheredd uchel ar gyfer eich crys chwys cotwm i'ch sidan main!
 6. Smwddiwch y tu mewn allan
  Rhag ofn! Marciau smwddio felltith.
 7. Os oes unrhyw amheuaeth, defnyddiwch gas clustog
  Rhowch gas clustog dros eich dilledyn a smwddio drosto - bydd yn amddiffyn eich dillad.

Ysbrydolwyd y stori hon gan un o'n myfyrwyr ni.
"Dwi ddim yn deall pam rwy'n cael byw ar fy mhen fy hun"

<img src="http://i65.tinypic.com/akesfo.jpg"></img>

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.