Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Lleol

Canllaw i Abertawe

By ELeyshon 17 Sep 2014

Fe aethom â chi am dro o amgylch Abertawe i roi blas i chi ar y bywyd nos, y siopau a'r mannau bwyta gorau yn ogystal â'r llefydd da i ymlacio ar y traeth!

Defnyddiwch yr is-deitlau Cymraeg os dymunwch, i'w cael yn y tab gosodiadau (settings)

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts