Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Lleol

Canllaw i Abertawe

By ELeyshon 17 Sep 2014

Fe aethom â chi am dro o amgylch Abertawe i roi blas i chi ar y bywyd nos, y siopau a'r mannau bwyta gorau yn ogystal â'r llefydd da i ymlacio ar y traeth!

Defnyddiwch yr is-deitlau Cymraeg os dymunwch, i'w cael yn y tab gosodiadau (settings)

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.