Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Byw gyda'ch Gilydd: Torri'r Iâ...

By ELeyshon 25 Aug 2015

Beth yw pwysau arth wen? Digon i dorri'r iâ!

Gellir defnyddio'r jôc hon fel ffordd o gyflwyno'ch hun, neu gallech geisio dilyn y cyngor isod yn lle...

 • Digwyddiadau Croeso
  Pa beth bynnag rydych wedi clywed am unrhyw beth sy'n digwydd yn eich neuadd, yn yr Undeb neu yn y dref, ewch yno - beth sydd gennych i'w golli? Yn ogystal, peidiwch â theimlo embaras am fynd i ddigwyddiadau ar eich pen eich hun. Os bydd unrhyw adeg yn eich bywyd y cewch eich parchu am fynd allan ar eich pen eich hun, y Brifysgol ydyw!
 • Noson Ffilmiau
  Gwahoddwch bobl i'ch cegin neu trefnwch i gwrdd yn yr ystafell gyffredin am noson ffilmiau neu gyfres - mae'n ffordd dda o ddechrau sgwrs a gallwch fynd a dod fel y mynnwch. Mae pitsa yn anogwr da bob amser!
 • Rhowch gerddoriaeth ymlaen yn y gegin
  Yn gyntaf, bydd yn datgelu tipyn amdanoch i'ch cyd-letywyr, a gall rhannu caneuon fod yn ffordd dda o ddechrau sgwrs!
 • Cynnig bwyd neu ddiod
  Os allwch goginio, gwahoddwch bobl am bryd o fwyd, neu prynwch deisennau neu losin a thrafod cynlluniau i fynd allan nes ymlaen.

GAIR I GALL: Mae gwneud sawl cwpaned o de neu ddiod dwym bob amser yn boblogaidd os ydych am wahodd pobl i wneud rhywbeth!

Mae pawb yn yr un sefyllfa wrth gyrraedd y Brifysgol am y tro cyntaf, a'r un mor awyddus i gwrdd â phobl, felly mwynhewch a pheidiwch â theimlo dan bwysau i fod yn rhan o grŵp agos ar unwaith!

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts