Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Byw gyda'ch Gilydd: Torri'r Iâ...

By ELeyshon 25 Aug 2015

Beth yw pwysau arth wen? Digon i dorri'r iâ!

Gellir defnyddio'r jôc hon fel ffordd o gyflwyno'ch hun, neu gallech geisio dilyn y cyngor isod yn lle...

 • Digwyddiadau Croeso
  Pa beth bynnag rydych wedi clywed am unrhyw beth sy'n digwydd yn eich neuadd, yn yr Undeb neu yn y dref, ewch yno - beth sydd gennych i'w golli? Yn ogystal, peidiwch â theimlo embaras am fynd i ddigwyddiadau ar eich pen eich hun. Os bydd unrhyw adeg yn eich bywyd y cewch eich parchu am fynd allan ar eich pen eich hun, y Brifysgol ydyw!
 • Noson Ffilmiau
  Gwahoddwch bobl i'ch cegin neu trefnwch i gwrdd yn yr ystafell gyffredin am noson ffilmiau neu gyfres - mae'n ffordd dda o ddechrau sgwrs a gallwch fynd a dod fel y mynnwch. Mae pitsa yn anogwr da bob amser!
 • Rhowch gerddoriaeth ymlaen yn y gegin
  Yn gyntaf, bydd yn datgelu tipyn amdanoch i'ch cyd-letywyr, a gall rhannu caneuon fod yn ffordd dda o ddechrau sgwrs!
 • Cynnig bwyd neu ddiod
  Os allwch goginio, gwahoddwch bobl am bryd o fwyd, neu prynwch deisennau neu losin a thrafod cynlluniau i fynd allan nes ymlaen.

GAIR I GALL: Mae gwneud sawl cwpaned o de neu ddiod dwym bob amser yn boblogaidd os ydych am wahodd pobl i wneud rhywbeth!

Mae pawb yn yr un sefyllfa wrth gyrraedd y Brifysgol am y tro cyntaf, a'r un mor awyddus i gwrdd â phobl, felly mwynhewch a pheidiwch â theimlo dan bwysau i fod yn rhan o grŵp agos ar unwaith!

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.