Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Beth ddylwn ni ddod ag ef gyda mi?

By ELeyshon 20 Aug 2019

Pacio ar gyfer y Brifysgol?

Yn bendant, ni fyddwch yn gallu ffitio popeth yn y car, felly rydym wedi creu rhestr fer i chi...

 

 1. Dillad gwely  (gorchudd duvet, cynfas a gorchudd clustog)
 2. Gliniadur (cofiwch y gwefrydd!)
 3. Llyfrau
 4. Rhai addurniadau ar gyfer eich ystafell (ond gadewch y canhwyllau gartref!)
 5. Ddillad cyfforddus ar gyfer darlithoedd ac ymlacio, e.e. y tri J: j(si)wmper, jîns, joggers.
 6. Dillad sy ' n addas ar gyfer gwahanol amodau tywydd a dillad  y gallwch wisgo allan ar gyfer digwyddiad.
 7. Pyjamas, dillad isaf!
 8. Bag golchi, yn enwedig os ydych chi'n rhannu ystafell ymolchi
 9. Siampŵ/cyflyrydD, Gel sebon/cawod, Golchydd wyneb a chawod
 10. Brwsh dannedd/past dannedd
 11. Raseli/ewyn eillio
 12. Deodorant/persawr/aftersiar
 13. Lamp ystafell wely
 14. Gwefrydd ffôn a ffôn
 15. Llieiniau llestri/sbyngau
 16. Hylif golchi llestri
 17. Menig rwber
 18. Bwyd (Dewch â rhai hanfodion ar gyfer y dyddiau cyntaf)
 19. Tyweli (llaw a chorff)
 20. Rhôl y toiled/brwsh toiled
  Blew ' r toiled/chwistrell gwrthfacterol
 21. Basged golchi dillad
 22. Ymbarél
 23. Cebl estyn, a chliniadur (laptop)
 24. Basged a phowdr golchi dillad
 25. Tywelion (tywel bath a thywel sychu llestri.
 26. Cyllyll, ffyrc a llestri (plât, powlen a mwg) 
 27. Meddyginiaethau sylfaenol (parasetamol/lemsip/tabledi losin/plasteri etc.)

Dechreuwch bacio, felly, a gwelwn ni chi cyn hir!

Am y rhestr wirio lawn o'r hyn y mae'r Brifysgol yn argymell i chi i ddod â hwy gyda chi (a beth na fydd angen i chi ddod ag ef), cliciwch yma.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts