Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Beth bydd angen i mi ddod ag ef?

By ELeyshon 10 May 2017

Microdon? Sugnwr llwch? Sinc y gegin?

Mae llawer o bethau na fydd eu hangen arnoch, am eu bod eisoes wedi'u darparu yn eich preswylfa.
Ond mae rhai eitemau nad ydynt yn cael eu darparu, felly cofiwch ddarllen eich rhestr wirio cyn cyrraedd yn ofalus.

 

assorted-color filed intermodal containers

Cofiwch - ond hyn a hyn o le bydd gennych!

Facebook

Os nad ydych wedi siarad â'ch cyd-breswylwyr ar Facebook eto, gallwch gysylltu â nhw ar Grŵp Facebook eich Preswylfa. Cysylltwch â phawb i holi pa eitemau mae pob person yn bwriadu dod â nhw. Does neb eisiau gweld 8 tostiwr yn y gegin ar y diwrnod rydych yn symud i mewn!

 

 

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.