Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Gyfleusterau'r Preswylfeydd

By ELeyshon 28 Jun 2016

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol? Mae llawer mwy i'ch ystafell na desg a gwely.

Y fideo hwn yw eich arweiniad i gyfleusterau eich preswylfa ar Gampws Parc Singleton. Ewch ar daith gyflym i weld beth sydd ar gael.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts