Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Gyfleusterau'r Preswylfeydd

By ELeyshon 28 Jun 2016

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol? Mae llawer mwy i'ch ystafell na desg a gwely.

Y fideo hwn yw eich arweiniad i gyfleusterau eich preswylfa ar Gampws Parc Singleton. Ewch ar daith gyflym i weld beth sydd ar gael.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.