Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Ardal Abertawe

By ELeyshon 21 Nov 2016

Os ydych yn chwilio am dŷ myfyrwyr yn y sector preifat, ond nid ydych yn siŵr ble i chwilio (yn llythrennol!), gwyliwch ein fideo yn archwilio gwahanol ardaloedd yn Abertawe.

 • Brynmill a’r Uplands
  Agos at Gampws Parc Singleton
  Ystod eang o gyfleusterau megis siopau, barrau a bwyd parod
  Fflatiau a thai mawr i'w rhannu yn bennaf
 • Sandfields
  Agos at ganol y ddinas
  Gellir cerdded i Gampws Parc Singleton neu siwrnai fer ar fws i Gampws y Bae
  Tai 2-3 ystafell wely yn bennaf
 • Sgeti
  Agos at Gampws Parc Singleton
  Cyfleusterau lleol da megis siopau a bwyd parod
  Tai 4-5 ystafell wely yn bennaf
 • Y Marina
  Agos at ganol y ddinas a siwrnai fer ar fws i Gampws y Bae
  Llety moethus o ansawdd uchel
  Tai 1-2 ystafell wely, ac ystafell ymolchi en suite mewn llawer
 • Thomas a Phort Tennant
  Agos at Gampws y Bae a chanol y ddinas
  Tai 4-6 ystafell wely yn bennaf

Os oes angen cyngor arnoch ar dŷ addas i fyfyrwyr, cysylltwch â'r Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS) neu ewch i'w tudalen Facebook.

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts