Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Llety

Arweiniad i Ardal Abertawe

By ELeyshon 21 Nov 2016

Os ydych yn chwilio am dŷ myfyrwyr yn y sector preifat, ond nid ydych yn siŵr ble i chwilio (yn llythrennol!), gwyliwch ein fideo yn archwilio gwahanol ardaloedd yn Abertawe.

 • Brynmill a’r Uplands
  Agos at Gampws Parc Singleton
  Ystod eang o gyfleusterau megis siopau, barrau a bwyd parod
  Fflatiau a thai mawr i'w rhannu yn bennaf
 • Sandfields
  Agos at ganol y ddinas
  Gellir cerdded i Gampws Parc Singleton neu siwrnai fer ar fws i Gampws y Bae
  Tai 2-3 ystafell wely yn bennaf
 • Sgeti
  Agos at Gampws Parc Singleton
  Cyfleusterau lleol da megis siopau a bwyd parod
  Tai 4-5 ystafell wely yn bennaf
 • Y Marina
  Agos at ganol y ddinas a siwrnai fer ar fws i Gampws y Bae
  Llety moethus o ansawdd uchel
  Tai 1-2 ystafell wely, ac ystafell ymolchi en suite mewn llawer
 • Thomas a Phort Tennant
  Agos at Gampws y Bae a chanol y ddinas
  Tai 4-6 ystafell wely yn bennaf

Os oes angen cyngor arnoch ar dŷ addas i fyfyrwyr, cysylltwch â'r Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS) neu ewch i'w tudalen Facebook.

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.