Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Ffordd o fyw

9 Peth i chi eu Gwybod cyn dod i Abertawe

By Estatescomms 04 Aug 2019

1. Peidiwch â dod â char

Ni fydd modd i chi barcio. Edrychwch ar fathau eraill o drafnidiaeth. 

2. Cofrestrwch ar gyfer FyNgherdynTeithio

Gallwch arbed arian ar docynnau bws.

3. Lawrlwythwch SafeZone

Mae ein ap diogelwch yn gyfleus ac am ddim. Three people walking away from the law building

4. Ymaelodwch â chynllun beiciau Santander

 Caiff myfyrwyr ostyngiad o 50%! 

5. Ymchwiliwch i leoedd bwyta

Mae dewis helaeth iawn  o leoedd bwyta.
 

6. Ymchwiliwch i brisiau aelodaeth campfeydd

Drwy ymuno ag un o raglenni aelodaeth Chwaraeon Abertawe, gallwch fanteisio i'r eithaf ar ein cyfleusterau chwaraeon am y pris gorau posibl.
Woman in Black Sleeveless Crop-top and White Leggings Using a Butterfly Machine in Front of a Mirror

7. Cofrestrwch ar gyfer y Wobr Cynaliadwyedd

Enillwch bwyntiau HEAR.

 8. Ewch am dro o gwmpas ein tiroedd

Arobryn
!

 9.  Ewch i’r SoDdGA

Ewch am dro ar y traeth.